Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro mokamos paslaugos

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S
DĖL ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS IR KOORDINAVIMO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. TS-
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2018 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koodinavimo centro teikiamas mokamas paslaugas ir įkainius:
1. kelionių, ekskursinių programų organizavimas - kaina 10 proc. bendros užsakomos sumos;
2. prekyba leidiniais, suvenyrais – kaina 10 proc. pirminės prekės kainos;
3. reklamos transliavimas – kaina 10 litų vienai darbo dienai;
4. individuali juvelyrikos edukacinė pamoka šeimai - kaina 50 litų 1 valandai;
5. edukacinė juvelyrikos programa iki 3 val.:
5.1. bronza - kaina 30 litų suaugusiems, moksleiviams;
5.2. žalvaris – kaina 50 litų suaugusiems, moksleiviams;
5.3. sidabras – kaina 70 litų suaugusiems, moksleiviams;
6. edukacinė stiklo gamybos programa moksleiviams, studentams iki 2 val. – kaina 20 litų;
7. edukacinė keramikos programa moksleiviams, studentams iki 3 val. – kaina 25 litų;
8. juvelyro paslaugos - kaina 50 proc. užsakymo sumos;
9. prekyba amatininkų dirbiniais - kaina 15 proc. pirminės prekės kainos.

Savivaldybės meras Vytautas Vilys